Słup

Akwen powstawał w latach 1974-1978, zatapiając grunty wysiedlonych i zlikwidowanych wsi Brachów i Żarek poprzez przegrodzenie koryta Nysy Szalonej zaporą ziemno-betonową w miejscowości Słup. Do 2015 uprawianie na nim jakichkolwiek sportów było niemożliwe. Akwen otwarto w 2015 roku zaledwie na kilka miesięcy po czym PZW w Legnicy wystąpił z wnioskiem o ustanowienie na nim "strefy ciszy". Wniosek naszego klubu o udostępnienie akwenu dla łodzi motorowych nie został przyjęty przez Zarząd Powiatu Jaworskiego i decyzją Zarządu Powiatu Jaworskiego wprowadzono zakaz ruchu łodzi o napędzie mechanicznym. Aktualnie prowadzimy działania mające na celu otwarcie akwenu dla wszystkich miłośników sportów wodnych. Wszystkich zainteresowanych otwarciem akwenu Słup dla ruchu łodzi motorowych prosimy o kontakt z Prezesem Klubu - Mateuszem (tel: 500-344-822).

Klub sportów wodnych FARWATER na Facebook
© 2016 :: FARWATER, tel. 500344822